ks. Dąbrowski Józef (†16 X 2014)

ks. Józef DąbrowskiDĄBROWSKI JÓZEF (1936 – 2014)

Urodził się 20 VIII 1936 w Brodnicy, w diecezji chełmińskiej, w rodzinie Leona i Ludwiki z d. Sikorska. W 1955 ukończył liceum ogólnokształcące w Brodnicy i w sierpniu tego roku wstąpił do pallotynów w Ząbkowicach Śląskich, gdzie 8 IX przyjął sutannę stowarzyszenia z rąk ks. prowincjała ks. prowincjała Stanisława Czapli. Tam też dwa lata później na ręce ks. Czapli złożył pierwszą profesję, a wieczną 8 IX 1960 w Ołtarzewie – na ręce ks. Józefa Lisiaka. Studia filozofii (1956-59) odbywał w Ząbkowicach, a teologii (1959-63) w Ołtarzewie. Pracę seminaryjną napisał pt. Metoda harcerska w wychowaniu ministrantów (Ołtarzew 1962). Święcenia kapłańskie przyjął 16 VI 1963 w Ołtarzewie z rąk bpa Zygmunta Choromańskiego.

Po rocznym studium pastoralnym (tirocinium) został skierowany do pracy duszpasterskiej w Wałbrzychu (od 29 VIII 1964 – duszpasterz), a następnie do Chełmna (od 29 VIII 1967 – wikariusz) i do Ząbkowic Śląskich (od 30 VIII 1969 – wikariusz).

Na misje do Rwandy wyjechał z Polski w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego 31 V 1973 i przez Paryż przybył 8 VI 1973 do Kigali. Do 31 VIII 1974 odbywał w Butare kurs języka francuskiego i kinyarwanda oraz przechodził swój staż misyjny. W latach 1974-78 był wikariuszem w Kansi, a 1978-79 rektorem i proboszczem w Mugombwa.

W 1980 powrócił do Polski i 26 IX został mianowany wikariuszem w Hodyszewie, a 4 XI tego roku promotorem powołań tamże. Następnie 20 VIII 1981 naznaczono go duszpasterzem w Wałbrzychu-Gliniku (od 19 IX tego roku był drugim radcą domu wałbrzyskiego). Od 31 VIII 1984 pełnił funkcję rektora w Wałbrzychu (od 31 XII tego roku również proboszcza), a od 25 VIII 1990 urząd proboszcza w Przedborowej. Po przejściu na emeryturę (23 VIII 2005) zamieszkał w Ząbkowicach Śląskich (od 24 VIII). 12 IX tego roku ustanowiono go dyrektorem mieszczącego się tamże Archiwum Prowincjalnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Urząd ten spełniał do IX 2013.

W Ząbkowicach obchodził też 18 VI 2013 złoty jubileusz kapłaństwa, dziękując Bogu za 50 lat kapłańskiego życia oraz służby Bogu i ludziom. Na uroczystej Mszy świętej w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa zgromadziło się liczne grono kapłanów, a wśród nich byli: ks. infułat Józef Strugarek – kolega jubilata z lat szkolnych, który przewodniczył liturgii, ks. prowincjał Adrian Galbas, który wygłosił okolicznościowe słowo Boże, ks. wiceprowincjał Lesław Gwarek, dwaj kursowi koledzy jubilata – ks. Stanisław Rękawek i ks. Jan Zając, księża dziekani obydwu ząbkowickich dekanatów, bratanek jubilata – ks. Wojciech Dąbrowski oraz współbracia ze miejscowej wspólnoty, Przedborowej i Wałbrzycha. W uroczystości wzięli liczny udział parafianie (dzieci, młodzież, jak i dorośli) i wychowankowie z miejsc pracy ks. Józefa oraz przyjaciele z lat szkolnych. Ksiądz prowincjał podziękował jubilatowi m.in. za świadectwo jego skromnego, pokornego i ubogiego kapłańskiego życia.

Księża, bracia i nowicjusze domu w Ząbkowicach Śląskich otaczali ks. Józefa czułą opieką do ostatnich chwil życia. Zmarł tamże 16 X 2014. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 X w miejscowym kościele parafialnym. Przewodniczył im bp świdnicki Adam Bałabuch. Obecni byli księża infułaci z Wałbrzycha, ks. prowincjał Adrian Galbas, który też wygłosił kazanie, wiceprowincjał prowincji Chrystusa Króla ks. Zenon Hanas, księża diecezjalni oraz bracia i księża pallotyni. W pogrzebie uczestniczyli mieszkańcy Ząbkowic Śląskich, wierni z Wałbrzycha, Przedborowej i przyjaciele ks. Józefa z Brodnicy. Spośród najbliższej rodziny przybyli m.in. brat i bratowa ks. Józefa, bratanica i bratanek – ks. Wojciech Dąbrowski. Kaznodzieja i wszyscy przemawiający podkreślali wielki szacunek zmarłego do stanu kapłańskiego oraz jego modlitewną pamięć, którą otaczał nowo wyświęconych księży, i którą towarzyszył im na ich drodze kapłańskiej. Akcentowano jego zaradność w pracy duszpasterskiej, udział w głoszeniu Dobrej Nowiny na kontynencie afrykańskim oraz wkład w codzienne życie wspólnoty pallotyńskiej. Ks. rektor Marek Chmielniak wyeksponował fakt, że ks. Józef odszedł do Pana w uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, patronki parafii w Przedborowej i metropolii wrocławskiej. To ona towarzyszyła mu przy przejściu do życia wiecznego. Doczesne szczątki ks. Józefa spoczęły w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu komunalnym w Ząbkowicach.

/© Tekst ks. Stanisław Tylus SAC/