ks. Jakubczyk Jacek (†13 XI 1994)

ks. Jacek JakubczykJAKUBCZYK Jacek Piotr (1965 – 1994), ksiądz, duszpasterz na Białorusi

Urodził się 17 VIII 1965 w Kielcach, jako syn Stefana i Stanisławy z d. Kaliszewska, mieszkających na terenie Karczówki. Rodzice pracowali w zawodzie fryzjera. On sam ukończył liceum zawodowe. Do stowarzyszenia wstąpił 8 IX 1985. Sutannę przyjął 8 XII 1985 w Ząbkowicach Śląskich z rąk ks. Czesława Parzyszka. Pierwszą profesję złożył 29 IX 1987 w Ołtarzewie, a wieczną 21 IX 1991 w Warszawie – obie na ręce ks. Parzyszka. Studia filozofii i teologii odbył w Ołtarzewie (1986-92). Pracę seminaryjną napisał pt. Trzeźwość młodzieży polskiej jako problem moralny i pastoralny (Ołtarzew 1991). Święcenia kapłańskie otrzymał 9 V 1992 w Ołtarzewie z rąk Józefa kard. Glempa.

Od 25 VIII 1992 jako wikariusz pracował w duszpasterstwie na Białorusi w miejscowości Bieniakonie. Tam zmarł nagle 13 XI 1994. Został pochowany 18 XI w Kielcach, w grobie rodzinnym na Cmentarzu Nowym. Był człowiekiem spokojnym, rozmodlonym i bardzo uprzejmym.

/© Tekst ks. Stanisław Tylus SAC/