ks. Jan Baraniecki († 4 V 2017)

ks. Jan Baraniecki SACBaraniecki Jan, (1954 – 2017), członek Delegatury Matki Bożej Miłosierdzia (Brazylia)
Urodził się 2 I 1954 r. w Starczowie (13 km od Ząbkowic Śląskich), w archidiecezji wrocławskiej. Do nowicjatu Stowarzyszenia wstąpił 8 IX 1974 w Ząbkowicach Śląskich, pierwszą profesję złożył 8 IX 1976 w Ołtarzewie a wieczną profesję 28 IX 1980 również w Ołtarzewie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Ołtarzewie w latach 1975 – 1981. Święcenia kapłańskie przyjął 2 V 1981 w Ołtarzewie z rąk ks. Franciszka kard. Macharskiego.
W Polsce zaraz po święceniach pracował w Hodyszewie. Od 1982 przygotowywał się do wyjazdu w Ząbkach i w Belgii a do Brazylii przybył 1983 roku.
W Brazylii pracował jako wikariusz w parafii MB Fatimskiej w Niterói, potem (1988 – 1995) był rektorem domu i proboszczem w parafii św. Benedykta w Itaperuna. Znów wrócił do Niterói do parafii MB Fatimskiej, tym razem jako proboszcz (1997 – 2001). Przez chwilę (2005) był proboszczem w parafii św. Rocha w Rio de Janeiro. W latach 2007 – 2008 wikariuszem w parafii św. Elżbiety w Rio de Janeiro, a od 2009 aż do swej śmierci proboszcz w parafii MB Żeglarzy na faveli w Rio de Janeiro.
W latach 1999 – 2007 radca Delegatury Matki Bożej Miłosierdzia (Brazylia).
Zmarł w godzinach nocnych 4 V 2017 r. w Brazylii.

W jubileuszowym wydaniu Horyzontów Misyjnych (HM nr 64 (3/2013)) z okazji 40 – lecia pobytu polskich Pallotynów w Brazylii tak Go scharakteryzowano – „odznacza się wielką pogodą ducha. Przybył do Brazylii w 1983 r. Zawsze lubił pracować z ministrantami. Przez wiele lat pracował w Itaperunie jako proboszcz parafii św. Benedykta i w Niterói w parafii Matki Bożej Fatimskiej. Obecnie jest proboszczem parafii Matki Bożej Żeglarzy na faveli w Rio de Janeiro. Czuje się bardzo dobrze wśród najuboższych mieszkańców miasta. Jest bardzo ceniony przez parafian.”

© Fotografie: Ostatnia – zbiory ks. St. Tylus, pozostałe – Archiwum Sekretariatu ds. Misji Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC