HORYZONTY

HISTORIA HORYZONTÓW MISYJNYCH

W 1997 r. ukazał się pierwszy numer kwartalnika „HORYZONTY MISYJNE”. Celem tego, bogato ilustrowanego, czasopisma jest przybliżanie ludziom problematyki Kościoła misyjnego, zainteresowanie sprawami terenów misyjnych, a także budzenie świadomości i zrozumienia potrzeby pełniejszego zaangażowania się w dzieło ewangelizacji. Misjonarze pallotyni, dążąc do zmiany świata na lepsze, angażują się w różnorodne działania. Możliwość dołączenia do nich pozwala każdemu włączyć się w ich misję, niosąc pomoc i nadzieję potrzebującym oraz propagując wartości chrześcijańskie.