REGULAMIN DAROWIZN

Regulamin darowizn dla Sekretariatu Misyjnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego poprzez serwis internetowy misje-pallotyni.pl:

 1. Definicje:
     a. Serwis – strona internetowa misje-pallotyni.pl, administrowana przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego.
     b. Darowizna – dobrowolny wkład finansowy przekazywany na rzecz Sekretariatu Misyjnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego.
 2. Cel darowizn:
     a. Darowizny zbierane są w celu wsparcia działań misyjnych prowadzonych przez Sekretariat Misyjny Prowincji Zwiastowania Pańskiego.
 3. Warunki przekazywania darowizn:
     a. Darowizny są przekazywane poprzez Serwis za pomocą dostępnych form płatności.
     b. Osoba dokonująca darowizny potwierdza, że jest uprawniona do dokonywania transakcji finansowych.
 4. Kwoty darowizn:
     a. Kwota darowizny jest ustalana przez darczyńcę.
     b. Serwis umożliwia dokonywanie jednorazowych oraz regularnych darowizn.
 5. Potwierdzenie darowizny:
     a. Po zrealizowaniu transakcji darczyńca otrzymuje potwierdzenie przekazania darowizny na wskazany adres e-mail.
 6. Dane kontaktowe Sekretariatu Misyjnego:
     a. Adres: ul. O. A. Kordeckiego 49, 42-226 Częstochowa.
     b. Telefon: +48 662 154 977.
     c. E-mail: sekretariat@misje-pallotyni.pl.
     d. NIP: 5732421910.
     e. REGON: 040059172.
 7. Informacje dodatkowe:
     a. Darczyńca ma prawo do odwołania darowizny w terminie 14 dni od daty przekazania.
     b. Serwis gwarantuje bezpieczeństwo transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Zmiany w regulaminie:
     a. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym informuje darczyńców na stronie internetowej.
  Regulamin obowiązuje od dnia 1.2.2024.