ZAADOPTUJ DUCHOWO DZIECKO

ZADEKLARUJ adopcjĘ SERCA

Program adopcji na odległość, nazywanej też Adopcją Serca, prowadzą polscy pallotyni za pośrednictwem Sekretariatu Misyjnego Księży Pallotynów Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Częstochowie. Jest to niezwykłe dzieło pomocy dzieciom żyjącym w krajach misyjnych. Wystarczy zadeklarować dokonywanie regularnych wpłat przez określony czas, np. rok, dwa lub więcej.

Głównym celem Adopcji Serca jest pomoc w wykształceniu dziecka (dziecko otrzymujące pomoc, musi chodzić do szkoły) przez opłacenie czesnego lub zakup ubrania, obuwia, przyborów szkolnych. Edukacja w wielu krajach misyjnych jest odpłatna. Papua Nowa Gwinea, Meksyk, Kuba – to kraje z tysiącami dzieci potrzebującymi szczególnej pomocy. Włączając się w Pallotyńską Adopcję Serca, otoczysz troską materialną i duchową konkretne, znane z imienia i nazwiska dziecko, pozbawione środków do godnego życia.

Jak to działa?

  1. Proboszcz z kraju misyjnego przedstawia dziecko, osobie deklarującej chęć adopcji.
  2. Rodzice adopcyjni deklarują wsparcie oraz jego częstotliwość.
  3. Kontakt z dzieckiem możliwy jest poprzez tradycyjną pocztę.
  4. Rodzice i dzieci na misjach nie otrzymują pieniędzy – to misjonarz robi zakupy, czy opłaca szkołę.

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem dziecka na terenie naszych pallotyńskich misji skontaktuj się z nami za pośrednictwem poniższego formularza.

DEKLARACJA duchowej adopcji dziecka