ZOSTAŃ PATRONEM MISJONARZA

DOŁĄCZ DO PATRONÓW MISJONARZY

Dołączając do programu patronatu misjonarzy pallotynów, możesz wspierać ich w codziennej służbie na rzecz dobra wspólnego. Misjonarze pallotyni to grupa oddanych zakonników, których misją jest zmienianie świata na lepsze poprzez codzienną pomoc ludziom w najprostszych i zwyczajnych sytuacjach. Ich praca oparta na wartościach chrześcijańskich, takich jak miłość, szacunek i solidarność, wspiera potrzebujących nie tylko duchowo, lecz także materialnie i społecznie.

Przyłączając się do programu patronatu, możesz być częścią misji, przyczyniając się do poprawy warunków życia wielu ludzi i tworząc społeczność opartą na wzajemnej pomocy i wsparciu.