BIAŁORUŚ

BIAŁORUŚ

Historia obecności pallotynów na Białorusi sięga lat trzydziestych XX wieku, gdy pierwsi misjonarze przybyli do klasztoru w Berezie Kartuskiej. Po ponad czterdziestoletniej przerwie, w 1989 roku polscy pallotyni powrócili na te tereny, aby podjąć posługę duszpasterską, najpierw w diecezji grodzieńskiej, a potem w diecezji pińskiej.

W kolejnych latach pallotyni założyli wspólnoty w różnych miejscach, m.in. w Berezie, Woronowie i Tołoczynie. Delegatura prowincji powołana została w 2000 roku, funkcjonuje pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Pallotyni prowadzą opiekę duszpasterską także w Mińsku, gdzie planują budowę centrum pastoralnego.

Twoje wsparcie, zarówno modlitewne, jak i finansowe, jest niezwykle ważne dla kontynuacji misji pallotynów na Białorusi. Dzięki Twoim darowiznom możemy rozwijać działalność duszpasterską, pomagając ludziom w potrzebie i szerząc Słowo Boże. Dołączając do naszej misji, możesz mieć realny wpływ na życie mieszkańców Białorusi i przyczynić się do budowania dla nich lepszej przyszłości.