KUBA

KUBA

Misja pallotynów na Kubie rozpoczęła się w styczniu 2016 roku, po zaproszeniu ks. kard. Jaime Lucasa Ortegi y Alamino, biskupa Hawany. Księża pallotyni od samego początku prowadzą działalność duszpasterską w trzech parafiach: Managua, Guarra oraz San Antonio, oraz opiekują się kaplicą dojazdową w Gausimas.

Ich praca skupia się głównie na ewangelizacji, obejmuje jednak również działalność charytatywną, która wspiera najuboższych, oraz edukacyjną. Obecnie na Kubie pracują dwaj pallotyni: ks. Łukasz Kluska SAC i brat Dawid Walczak SAC.

Jednakże, aby kontynuować swoją misję i rozszerzyć swoje działania na rzecz miejscowej społeczności, pallotyni potrzebują wsparcia. Twoje modlitwy są niezwykle ważne, ponieważ wierzymy, że modlitwa może przynieść zmiany i dodać siły misjonarzom w ich pracy. Dodatkowo, Twoje darowizny finansowe pomogą w zapewnieniu niezbędnych środków do prowadzenia działań duszpasterskich i charytatywnych na Kubie.

Dołączając do misji pallotynów na Kubie poprzez modlitwę i darowizny możesz zmieniać życie ludzi, którzy potrzebują wsparcia duchowego i materialnego. Wspomożesz także misjonarzy, którzy pracują nieustannie, by nieść nadzieję i miłość wśród mieszkańców. Twoje wsparcie pomoże im w kontynuowaniu ich dzieła i pozwoli na rozwój tamtejszej wspólnoty Kościoła.