ROSJA

ROSJA

Misje w Rosji są jednym z kluczowych obszarów działalności pallotynów, którzy poświęcają się głoszeniu Ewangelii i duszpasterstwu. Księża pallotyni od lat pracują w różnych parafiach, propagując nauki chrześcijańskie i rozwijając życie religijne społeczności. Obecnie trzech księży prowadzi duszpasterską pracę w trzech regionach Rosji: w Tiumeni, Czelabińsku i Kurganie.

Ich działania obejmują szeroki zakres działań duszpasterskich, takich jak katecheza dla dzieci i młodzieży, prowadzenie grup ministranckich, spotkania biblijne oraz rozwijanie kultu Matki Bożej Fatimskiej. Dodatkowo, pallotyni starają się przybliżyć wiernym postać św. Wincentego Pallottiego, patrona zakonu, tłumacząc dzieła o nim na język rosyjski.

Jednakże, aby kontynuować swoją misję i rozszerzyć działalność na kolejne obszary, pallotyni potrzebują wsparcia. Twoje modlitwy są nieocenione, ponieważ wierzymy, że modlitwa jest ważna dla przemiany przemiany serc i wspieraniu misji Kościoła. Dodatkowo, Twoje darowizny finansowe pomogą w zapewnieniu niezbędnych środków do prowadzenia działań duszpasterskich i rozwoju misji w Rosji.

Dołączając do naszej misji poprzez modlitwę i darowizny, możesz pomóc szerzyć Ewangelię i wpływać na życie wielu ludzi, którzy potrzebują duchowego wsparcia i pocieszenia. Niech Twoja hojność i modlitwy przyczynią się do rozwoju Kościoła w Rosji i przynoszenia nadziei wszystkim potrzebującym.