Adopcja Serca

Jeśliby ktoś posiadał na świecie majątek, i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, ­
             – jak może trwać w nim miłość Boga?
/1 J 3, 17/

Adopcja Serca – informacje dotyczące projektu

Program adopcji na odległość, nazywanej też Adopcją Serca, prowadzą polscy pallotyni za pośrednictwem Sekretariatu Misyjnego Księży Pallotynów Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Częstochowie. Jest to niezwykłe dzieło pomocy dzieciom żyjącym w krajach misyjnych. Wystarczy zadeklarować dokonywanie regularnych wpłat przez określony czas, np. rok, dwa lub więcej.

Głównym celem Adopcji Serca jest pomoc w wykształceniu dziecka (dziecko otrzymujące pomoc, musi chodzić do szkoły) przez opłacenie czesnego lub zakup ubrania, obuwia, przyborów szkolnych. Edukacja w wielu krajach misyjnych jest odpłatna. Papua Nowa Gwinea, Meksyk, Kuba – to kraje z tysiącami dzieci potrzebującymi szczególnej pomocy. Włączając się w Pallotyńską Adopcję Serca, otoczysz troską materialną i duchową konkretne, znane z imienia i nazwiska dzieci, pozbawione środków do godnego życia.

PALLOTYŃSKA ADOPCJA SERCA:
Obejmuje podopiecznych z Papui Nowej Gwinei, Meksyku i Kuby
– skierowana jest do wszystkich ludzi dobrej woli
– angażują się w nią osoby samotne, małżeństwa, rodziny, grupy parafialne, firmy, grupy osób, klasy szkolne, a nawet całe szkoły; otrzymują oni podstawowe informacje o dziecku oraz jego zdjęcie; możliwa jest łączność korespondencyjna z podopiecznym.
Pallotyńska Adopcja Serca to pomoc tym dzieciom, które wskazują pracujący na misjach księża pallotyni. Zapoznają się oni z aktualną sytuacją w terenie misyjnym i zgłaszają do adopcji dzieci najbardziej potrzebujące pomocy: sieroty, półsieroty, dzieci chore i niepełnosprawne oraz te najuboższe z rodzin wielodzietnych.

Informacje dotyczące projektu

I.

  1. Proboszcz z kraju misyjnego przedstawia dziecko.
  2. Rodzice adopcyjni dostają formularz.
  3. Kontakt z dzieckiem poprzez listy.
  4. Raz w miesiącu (lub w innych ratach ustalonych z Sekretariatem) przekazywane są środki pieniężne przez rodziców adopcyjnych.
  5. Indywidualna rodzina adoptująca – jedno konkretne dziecko.
  6. Rodzice i dzieci na misjach nie otrzymują pieniędzy, to misjonarz robi zakupy, opłaca szkołę. Na każde dziecko przypada ta sama kwota pieniędzy (przekroczenie kwoty jest możliwe tylko po wcześniejszej zgodzie Sekretariatu).

II. Rodzice adopcyjni przysyłają listy do Sekretariatu, sekretariat wysyła korespondencję do dzieci na adres Misjonarza i odwrotnie.

  1. Odpowiedzialny na misjach za projekt pisze o potrzebach dziecka do Sekretariatu.
  2. Dzieci wspierane są do 18 roku życia. Jeśli istnieje potrzeba dalszego kształcenia (maksymalnie do ukończenia szkoły średniej), odpowiedzialny za projekt na misjach powinien napisać, że dziecko potrzebuje się dalej uczyć. Musi być uzasadnienie, aby dalej szedł projekt edukacji dla konkretnego dziecka.

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem jakiegoś dziecka na terenie naszych pallotyńskich misji skontaktuj się z Sekretariatem.