Zmarli misjonarze

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj swoim zmarłym sługom, misjonarzom – Księżom Pallotynom Eugeniuszowi Feldo, Marianowi Skorżyńskiemu, Ludwikowi Homie, Jackowi Jakubczykowi, Andrzejowi Chełkowskiemu, Franciszkowi Kani, Janowi Janikowi, Janowi Dobskiemu, Jackowi Bilikowi, Stanisławowi Niewiarowskiemu, Grzegorzowi Szmitowi, Józefowi Dąbrowskiemu, Tadeuszowi Korbeckiemu, Włodzimierzowi Mozolewskiemu, Józefowi Maślance, Piotrowi Czerwonce, Janowi Baranieckiemu oraz innym, którzy oddali życie, realizując nakaz Chrystusa: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen