• slider_3.png
  PAPUA NOWA GWINEA
  Od 1990 roku
  Mieszkańcy są jednymi z najuboższych na świecie. Jest wiele problemów którym muszą stawić czoła: czesne za szkoły, opieka medyczna, będąca poniżej minimum, klęski żywiołowe, walki plemienne…
 • slider_3.png
  Białoruś
  Od 1989 roku
  Jak wszystkie kraje postsowieckie białoruski Kościół nieomal od podstaw odbudowuje wiarę katolicką. Przetrwała ona głównie dzięki ludziom starym, babuszkom, które zachowały pamięć o Bogu, modlitwę, które próbowały nauczyć dzieci i wnuki tego, co same o religii wiedziały.
 • slider_3.png
  Brazylia
  Od 1973 roku
  Księża Pallotyni czuwają nad wspólnotami, ruchami w parafiach, a także włączają się w działalność socjalną na rzecz potrzebujących. W niektórych parafiach utworzone zostały ośrodki zdrowia, gdzie najbiedniejsi są leczeni bezpłatnie.
 • slider_3.png
  Korea Południowa
  Od 1990 roku
  Priorytetową działalnością księży jest realizacja dzieła Miłosierdzia Bożego. Prowadzą także formację świeckich w duchu św. Wincentego Pallottiego. W wyjątkowo trudnych warunkach, w górach, budują Centrum Miłosierdzia Bożego z domem formacyjnym.
 • slider_3.png
  Meksyk
  Od 1997 roku
  Praca misyjna Księży Pallotynów musi być między innymi ukierunkowana na oczyszczanie wiary z zabobonów, na przekazywanie jej podstaw. Bardzo ważne w tym wypadku jest świadectwo własnego życia. Istotne znaczenie ma stała gotowość służenia sakramentami potrzebującym.
 

O Nas

I stnienie Sekretariatu Misyjnego jest podyktowane potrzebą stworzenia zaplecza duchowego, modlitewnego, a także materialnego dla misjonarzy i ludności z terenów misyjnych. Oprócz wszechstronnej pomocy misjonarzom do podstawowych zadań Sekretariatu należy animacja ludzi świeckich do odpowiedzialności za misje, zachęcenie ich, by wspierali dzieło misyjne modlitwą, ofiarą własnych cierpień i ofiarą materialną. Dokonuje się tego poprzez niedziele misyjne organizowane w parafiach, rekolekcje adwentowe i wielkopostne. Dla współpracowników misyjnych organizowane są rekolekcje zamknięte i dni skupienia.

25 marca 1993 r., aby łatwiej sprostać stojącym przed nimi zadaniom, polscy pallotyni podzielili się na dwie prowincje: Chrystusa Króla i Zwiastowania Pańskiego. Nastąpił także podział Sekretariatu Misyjnego oraz terenów misyjnych. Przy Prowincji Chrystusa Króla pozostali misjonarze pracujący w Rwandzie, Zairze, na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz parafie na Ukrainie. Prowincja Zwiastowania Pańskiego objęła wsparciem delegatury misyjne w Brazylii (wraz z prokurą w Portugalii), Korei Południowej i Papui Nowej Gwinei oraz parafie pallotyńskie na Białorusi.

W 1997 r. ukazał się również pierwszy numer kwartalnika „HORYZONTY MISYJNE”. Celem tego, bogato ilustrowanego, czasopisma jest przybliżanie ludziom problematyki Kościoła misyjnego, zainteresowanie sprawami terenów misyjnych, a także budzenie świadomości i zrozumienia potrzeby pełniejszego zaangażowania się w dzieło ewangelizacji.

Kontakt

Sekretariat Misyjny Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
ul. O. A. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa
tel. +48 662 154 977
email: sekretariat@misje-pallotyni.pl
Księdza Augustyna Kordeckiego 49 Częstochowa