Brazylia

Brazylia od 1973 roku
Księża Pallotyni czuwają nad wspólnotami, ruchami w parafiach, a także włączają się w działalność socjalną na rzecz potrzebujących. W niektórych parafiach utworzone zostały ośrodki zdrowia, gdzie najbiedniejsi są leczeni bezpłatnie.