Meksyk

Meksyk od 1997 roku
Praca misyjna Księży Pallotynów musi być między innymi ukierunkowana na oczyszczanie wiary z zabobonów, na przekazywanie jej podstaw. Bardzo ważne w tym wypadku jest świadectwo własnego życia. Istotne znaczenie ma stała gotowość służenia sakramentami potrzebującym.

Obecnie Pallotyni obsługują w Meksyku w parafii św. Jana Chrzciciela i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Tenango del Aire

Pracują w Meksyku:
ks. Bartłomiej Pałys SAC
ks. Jarosław Kmiecik SAC